طي روزهاي آلودگي هوا مراجعه‌هاي بيماران قلبي به اورژانس‌ها 30 درصد افزايش داشته است
دكتر حسن آقاجاني، عضو كميته تخصصي پايش آلودگي هوا در نشست خبري کميته پيگيري الودگي هوا گفت: «تصلب شرايين (آترواسكلروز) مهم‌ترين تاثير آلودگي هوا بر قلب و عروق است و در شهرهاي آلوده تمام عامل‌هاي كشنده و خطرناك قلبي اعم از سكته‌ها، نارسايي قلبي و آريتمي‌هاي قلبي تا سطح معني‌داري افزايش مي‌يابد.» مشاور وزير بهداشت و مديركل دفتر وزارتي با اشاره به آمار سال 87 تاكيد كرد: «بر اساس آمار سال 87 بالغ بر 3 هزار و 600 نفر مرگ ثبت‌شده با آلودگي هوا مرتبط بوده و طي امسال ميزان مراجعات به اورژانس‌ها را در بيماران قلبي 16 درصد و در بيماران تنفسي 9 درصد افزايش داده است.» اين فوق‌تخصص قلب و عروق، با بيان اينكه طي روزهاي آلودگي هوا مراجعه‌هاي بيماران قلبي به اورژانس‌ها 30 درصد افزايش داشته است، توضيح داد: «در 3 هفته گذشته ميزان افزايش برخي از آلاينده‌هاي هوا در پايتخت 7/1 تا 2/2 برابر ميزان طبيعي گزارش شده است.»دكتر آقاجاني ادامه داد: «برخي وسايط نقليه 40 برابر ساير وسايط هوا را آلوده مي‌كنند و برخي آلاينده‌ها در سوخت‌هاي فسيلي، چند برابر حد مجاز است.» وي با هشدار نسبت به عوارض استفاده بيش از حد سوخت‌هاي فسيلي مانند بنزين و گازوييل خاطرنشان كرد: «روزانه بيش از 3 ميليون خودرو در پايتخت تردد مي‌كنند كه يك ميليون از اين خودروها فاقد استانداردهاي لازم هستند.» دكتر آقاجاني در پايان با اشاره به مصوبه شوراي عالي سلامت گفت: «طبق مصوبه شوراي عالي سلامت تمام بخش‌هاي صنعتي ملزم به ارايه پيوست سلامت در طرح‌هاي خود هستند.»