در جوامعي مانند تهران كه جامعه‌اي سطح بالا محسوب مي‌شود و كارخانه‌ها، وسايل نقليه و سربي زيادي وارد هوا مي‌شود احتمال تكثير و رشد غدد سرطاني بالا است
دكتر فاطمه قائم مقامي، رييس انجمن سرطان‌هاي زنان ايران يكي از دلايل رشد سرطان‌ها را آلودگي هوا دانست و گفت: «يكي از دلايل رشد سرطان‌هاي شايع زنان را مي‌توان آلودگي هوا در نظر گرفت كه مي‌توانند حتي انواع سرطان را نيز ايجاد كنند.» دكتر قائم مقامي ادامه داد: «در شهرهاي صنعتي، آلودگي هوا، آلودگي زيست محيطي و عفوني مي‌تواند درصد شيوع و رشد سرطان‌ها را بالا ببرد.» اين فوق تخصص سرطان‌هاي زنان در ادامه تصريح كرد: «در جوامعي مانند تهران كه جامعه‌اي سطح بالا از لحاظ امکانات محسوب مي‌شود و كارخانه‌ها، وسايل نقليه ، سرب زيادي را وارد هوا مي کنند، احتمال تكثير و رشد غدد سرطاني بالا مي رود.» وي با بيان اينكه سرطان‌هاي پستان، تخمدان، ريه در زنان در حال افزايش است، گفت: «آلودگي هوا بر انواع سرطان‌ها تاثيرگذار است و تاثير آن همانند تاثير دخانيات مي باشد.» اين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد: «اثري كه هواي آلوده بر اعضا و قسمت‌هاي داخلي بدن مي‌گذارد ، موجب سرطان‌هاي مختلف ميگردد که اگر به صورت طولاني‌مدت ادامه يابد،تاثير غيرقابل جبراني خواهد گذاشت.»رييس انجمن سرطان‌هاي زنان ايران تاكيد كرد: «سرب موجود در هواي تهران مي‌تواند سرعت تکثيرو رشد غدد سرطاني،معده، تخمدان و پانكراس را افزايش دهد.» وي افزود: «يكي از عللي كه در سال 2020 عاملي براي شيوع سرطان‌ها شناخته شده است، آلودگي هوا است.» اين فوق تخصص سرطان‌هاي زنان با اشاره به عواملي كه بر سرطان تاثير مي‌گذارد، گفت: « تعداد غدد سرطاني مي تواند تحت تاثير تعداد روزها آلوده، افزايش يابد.»دكتر قائم مقامي در پايان خاطرنشان كرد: «كساني كه در حال حاضر سرطان دارند بهتر است در منزل بمانند يا از تهران خارج شوند و به جاي خوش ‌آب‌وهوا نقل مکان کنند.»