بيماران قلبي بعد از عمل جراحي، بايد تحت مراقبت شديد پزشكي باشند و اين آلودگي هوا باعث اضافه شدن مشكلات آنها و ايجاد عفونت‌هاي مختلف در آنها مي‌شود
دبير انجمن جراحي قلب ايران در گفت‌وگو با سلامتيران اظهار داشت: «با توجه به اينكه جراحي قلب فوريت دارد، آلودگي هوا براي بيماران قلبي خطر بزرگي محسوب مي‌شود و مي‌تواند عمل آنها را با مخاطره رو به رو كند.»دكتر رامين بقايي تهراني، فوق‌تخصص جراحي قلب در خصوص مشكلات بعد از عمل جراحي گفت: «بيماران قلبي بعد از عمل جراحي، بايد تحت مراقبت شديد پزشكي باشند و اين آلودگي هوا باعث اضافه شدن مشكلات آنها و ايجاد عفونت‌هاي مختلف در آنها مي‌شود.»وي در خصوص كاهش عمل‌هاي جراحي در زمان‌هاي آلودگي بيان كرد: «بيماران نمي‌توانند عمل‌هاي جراحي خود را به تاخير بيندازند و اين ديركرد مي‌تواند براي آنها مشكل آفرين باشد و در ضمن آلودگي هوا مي‌تواند روند بهبود آنها را كُند كند.»