خبرآنلاين: يک کارشناس سالمندان گفت: «آلودگي هواي پايتخت به دليل وجود آلاينده‌هاي مضر باعث پيري زودرس مي‌شود.» شهين شهبازي اظهار داشت: «آلودگي روزهاي اخير پايتخت به دليل افزايش آلاينده‌هاي مضر بسيار در پيري زودرس تاثير‌گذار است که در اين راستا بايد از مواد غذايي مانند ويتامين‌هايa، c، e و d شامل مرکبات، ميوه‌هاي زرد‌ رنگ و بادام خام استفاده کرد.»