آلودگي هوا به غير از عوارض تنفسي و جسمي، اثرات روحي و رواني را نيز براي كودكان ايجاد مي‌كند همچنين سرب موجود در هوا موجب بروز افسردگي، سستي و بي‌اشتهايي در كودكان شده و آلودگي هوا نيز موجب گوشه‌گير شدن كودكان بيش‌فعال مي‌شود.
سلامت نیوز: مدير مركز طبي كودكان ايران گفت: سرب موجود در هوا موجب افسردگي و سستي در كودكان مي‌شود و آلودگي هوا موجب گوشه‌گيري و افسردگي مزمن كودكان مي‌شود.

نيما رضايي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه تأثير سوء آلودگي هوا بر كودكان و نوزادان بيشتر از ساير افراد است، اظهار داشت: استنشاق گاز co2 در كودكان و نوزادان به دليل داشتن سيستم دفاعي تكامل‌نيافته، به كمبود اكسيژن در آنها منجر مي‌شود و همين امر مشكلات تنفسي را براي آنها ايجاد مي‌كند.

وي در ادامه گفت: آلودگي هوا به غير از عوارض تنفسي و جسمي، اثرات روحي و رواني را نيز براي كودكان ايجاد مي‌كند همچنين سرب موجود در هوا موجب بروز افسردگي، سستي و بي‌اشتهايي در كودكان شده و آلودگي هوا نيز موجب گوشه‌گير شدن كودكان بيش‌فعال مي‌شود.

مدير مركز طبي كودكان ايران با اشاره به اينكه در روزهاي اخير به دليل تراكم آلاينده‌هاي هوا به همراه ويروس‌هاي فصلي، آمار بيماري‌هاي كودكان افزايش پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: آلودگي‌ هوا در كودكان مبتلا به آلرژي و بيماري‌هاي قلبي و عروقي، موجب تشديد بيماري در آنها مي‌شود ضمن اينكه آلودگي هوا در درازمدت اثرات روحي و رواني بسياري نظير نشان دادن واكنش‌هاي غير معمول، عصبانيت و افسردگي را در آنها به وجود مي‌آورد.