مواد آلاينده موجود در هوا براي نسل آينده خطرناك‌تر است
دكتر مختار جلالي، رييس انجمن ژنتيك پزشكي ايران آلودگي هوا را عاملي براي ايجاد جهش ژني و ناهنجاري ژنتيكي دانست و گفت: «آلودگي هوا تغييراتي اساسي در ژن‌هاي افراد ايجاد مي‌كند كه اين تغييرات و جهش ژني را مي‌‌توان در حال حاضر و در فرد ديد.» اين دانشيار دانشگاه تربيت مدرسدر خصوص تغييراتي كه آلودگي هوا در نسل آينده ايجاد مي‌كند، اظهار داشت: مواد آلاينده موجود در هوا براي نسل آينده خطرناك‌تر است چون ممكن است به صورت ارثي درآيد و از نسلي به نسل ديگر منتقل شود و كودكان و نوزادان آينده، دچار اين ناهنجاري ژنتيكي شوند. دكتر جلالي با اشاره به تاثيراتي كه اين وضعيت مي‌تواند بر جنيني كه داخل رحم مادر است بگذارد، گفت: طبيعي است، سلول‌هايي كه تازه‌تر و جوان‌تر باشند، آسيب‌پذيرتر هستند و آلودگي هوا مي‌تواند اثر مخرب بيشتري در سلول‌هاي آنها داشته باشد. وي افزود: مواد مضري كه در هوا وجود دارد مي‌تواند موجب فعال‌سازي شيميايي ژني نيز شود و در بعضي از ژن‌ها اثر بگذارد و باعث آثار ناخواسته و مضر مي‌شود. رييس انجمن ژنتيك پزشكي ايران با اشاره به مدت آلودگي كه عامل موثري است، اعلام كرد علاوه بر مدت زمان آلودگي بايد به سن فرد، شدت آلودگي سم‌هاي موجود در هوا نيز توجه شود دكتر جلالي در مورد ناهنجاري جنيني بيان كرد: آلودگي هوا تقسيم و تكثير ماده مولكولي dna را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و رشد سلول‌ها تحت‌تاثير اين عامل شيميايي سمي موجود در هوا قرار مي‌گيرد و تغيير ژني و حتي تغييرات تخمكي را ايجاد مي‌كند. وي تصريح كرد: در بعضي از اوقات شاهد تغيير شكلي و ظاهري افراد نيز بوده‌ايم رييس انجمن ژنتيك پزشكي ايران در خصوص افزايش كودكان نوزاد توضيح داد: يكي از تاثيراتي كه آلودگي هوا بر جنين مي‌تواند داشته باشد ايجاد كودك نارس يا متولد شدن كودكي با وزن كم است كه تاثيرات مواد سمي جنين آزمايش و تاييد شده است. دكتر جلالي در پايان گفت: مواد سمي موجود در هوا و آلاينده‌هايي كه در هوا وجود دارد در نسل بعد تاثير بسيار زيادي مي‌گذارد و حتي مي‌تواند باعث بيماري و مرگ افراد نيز شود.