استرس حاد و مزمن، اضطراب، افسردگي، احساس خستگي مزمن، احساس تنگي نفس و سردردهاي عصبي مهم‌ترين تاثيرات آلودگي هوا بر سلامت روان هستند
دکتر محمدرضا خدايي، روان‌پزشک وعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بهزيستي وتوانبخشي گفت: «آلودگي هوا بيماري‌هاي رواني را تشديد مي‌کند.» دکتر خدايي با بيان اينکه، آلودگي هوا سبب ايجاد استرس در افراد مي‌شود، ادامه داد: «آلودگي هوا، ترافيک، شلوغي از عوامل استرس‌زاي بيروني هستند که سبب بروز استرس در فرد مي‌شود و اگر اين استرس‌ها ادامه پيدا کند، به صورت مزمن درمي‌آيد و اين استرس مزمن باعث ايجاد بيماري‌هاي روان‌تني و يا تشديد ساير بيماري‌هاي روان‌شناختي مي‌شود.» عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بهزيستي وتوانبخشي با اشاره به اينکه لفظ آلودگي هوا در افراد ايجاد استرس مي‌کند، افزود: «ديدن آلودگي هوا، صحبت کردن در مورد آن و حتي لفظ آلودگي هوا در بدن ايجاد استرس مي‌کند و اين استرس مي‌تواند بر بيماري‌هاي روان‌پزشکي تاثير بگذارد.» وي سرب و آزبست را مهم‌ترين آلاينده خطرناک بر سلامت روان دانست و گفت: «سرب بر ميزان هوش کودکان تاثير به سزايي دارد و آزبست که ناشي از لنت‌ترمز وسايل نقليه است نيز اثرات سويي بر سلامت روان دارد.» دکتر خدايي در مورد بيماري‌هاي رواني ناشي از آلودگي هوا توضيح داد: «استرس حاد و مزمن، اضطراب، افسردگي، احساس خستگي مزمن، احساس تنگي نفس و سردردهاي عصبي مهم‌ترين تاثيرات آلودگي هوا بر سلامت روان هستند.» وي به مردم توصيه کرد: «براي حفظ سلامت روان در زمان آلودگي هوا لازم است مردم از رفت‌وآمدهاي غيرضروري خود در سطح شهر پرهيز کنند، ساير عوامل استرس‌زا مانند فشارهاي روحي خود را کاهش دهند و به جاي تردد در سطح شهر، بيشتر در کنار خانواده و اقوام خود باشند و ميهماني‌هاي بيشتري ترتيب دهند.» دکتر خدايي با بيان اينکه در کنار هم بودن و شنيدن حرف‌هاي دوستان و اقوام تاثير مثبتي بر سلامت روان دارد، تصريح کرد: «در زمان آلودگي هوا که سبب ايجاد استرس مي‌شود، بايد مکانيسم‌هاي دفاعي و مهارت‌هاي فردي خود را افزايش دهيد و سعي کنيد ساير عوامل تنش‌زا و استرس‌زاي ديگر را حذف کنيد.»