هزينه 500 ميليون دلاري سالانه آلرژي‌هاي غذايي


بر اساس يك بررسي آمريكايي، ويزيت پزشك، مراقبت‌هاي پزشكي در بيمارستان و روزهاي كاري از دست رفته به دليل آلرژي‌هاي غذايي، سالانه 500 ميليون دلار هزينه دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق ارزيابي هاي محققان، ويزيت پزشك عمده هزينه‌هاي پزشكي را تشكيل مي دهد و به حداقل 118 ميليون دلار بالغ مي شود.

بر اساس اعلام مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري آمريكا، آلرژي‌هاي غذايي در ميان كودكان از سال 1997 تا 2007 صعود كرده است.

امروزه از هر صد آمريكايي، چهار نفر از آلرژي‌هاي غذايي ناشي از مصرف بادام زميني، شير، تخم مرغ و محصولات ديگر رنج مي برند.

محققان با استفاده از پايگاه‌هاي داده، هزينه بستري شدن اورژانسي و مراجعه به مطب پزشك براي واكنش‌هاي آلرژيك را محاسبه كردند و سپس از اين ارقام براي برآورد هزينه ملي درمان استفاده كردند.

كل هزينه پزشكي با توجه به محاسباتي كه محققان انجام دادند، از 225 تا 307 ميليون دلار متغير بود. مراجعات پزشكي اورژانسي 45 ميليون دلار يا حدود 20 درصد از كل هزينه هاي پزشكي، هزينه دارد.

بر اساس يافته‌هاي مطالعه، هزينه پزشكي درمان واكنش آلرژيك به غذا، بسيار بيشتر از وضعيت مشابه بوده است.

به عنوان مثال مراجعه براي آلرژي غذايي 553 دلار هزينه دارد در حالي كه مراجعه اضطراري براي آسم 345 دلار هزينه دارد.

هزينه‌هاي غيرمستقيم آلرژي‌هاي غذايي مانند از دست دادن روز كاري براي بردن كودك بيمار به نزد پزشك، سالانه 115 تا 203 ميليون دلار هزينه دارد.