پايگاه تندرستي
بررسی آلرژیهای پاییزی!
ایران صدا: برنامه "پایگاه تندرستی" امروز به آلرژی پاییزی می پردازد.
دکتر "علی عبداللهی"، جراحی غدد، کارشناس این برنامه است و در مورد انواع آلرژی های فصلی، علل، علائم و البته نحوه پیشگیری صحبت کرده است.

کارشناس/مهمان: علي عبداللهي،جراحي غدد,

آلرژی فصلی یکی از شایعترین آلرژیهاست. آلرژی فصلی یا به عبارت دقیقتر التهاب بینی ناشی از آلرژی معمولا در بهار و تابستان به وجود می آید که ناشی از گرده های گیاهی است.
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=791605