آلرژی های ریوی

ایران صدا: یکی از مهمترین اقداماتی که جهت مبارزه با حساسیت موجود می بایست صورت گیرد، شناخت عامل و یا عوامل حساسیت زا در بدن است. ممکن است فردی سالیان سال از علائم ناشی از حساسیت در رنج باشد ولی هنوز عامل اصلی آن را نشناسد.

: آلرژی وضعیتی است که در آن سیستم ایمنی بدن نسبت به موادی مانند گرده ی گل ها و گیاهان، گرد وغبار، مو و پر حیوانات، مواد شیمیایی، نور خورشید، بعضی داروها و موادغذایی و غیره که به طور معمول ضرر و زیانی ندارند، عکس العمل نشان می دهد. طبق آمارهای انجام شده، طیف وسیعی از افراد جامعه حداقل به یکی از موارد فوق حساسیت دارند ولی تفاوت اصلی در میزان واکنش بدن نسبت به همین عوامل حساسیت زا است که آنها را آلرژن نیز می نامند.
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=309873