كشف دارويي جديد براي درمان آسم


دكتر اكبري، دانشمند ايراني و استاديار جوان گروه ايمونولوژي دانشگاه هاروارد آمريكا با شناسايي نقش دسته‌اي از سلول هاي ايمني در بروز آسم، موفق به كشف دارويي جديد براي درمان اين بيماري شد.اين داروي جديد در واقع همان مولکول چربي است كه اکنون نيز به عنوان تركيب حامل در داروهاي ضدسرطان استفاده مي‌شود.


بنابراين نيازي به آزمايش و تست‌هاي طولاني براي اخذ مجوز مصرف آن در انسان نيست و اين امر زمان دسترسي بيماران به اين دارو را حدود 10 تا 15 سال تسريع مي‌كند و قرار است به زودي اين مولکول چربي در مقياس نانو به صورت اسپري توليد و عرضه شود.


دكتر اكبري در اين زمينه گفت: «طي پنج تا 10 سال آينده شمار مبتلايان به آسم دو برابر مي‌شود و اين در حالي است كه در حال حاضر در آمريكا حدود 10 درصد دانش‌آموزان به اين بيماري مبتلا هستند كه مسايل زيادي از جمله احتمال تنگي نفس، ‌نبود يا کمبود امكانات درماني و مشكلات و خطرات ديگري را براي آنها در پي دارد.»