شیوع بیشتر افسردگی در مبتلایان به آسم

پژوهشگران بار دیگر به ضرورت توجه به بهداشت روان مبتلایان به آسم تاكید كردند.

محققان با درج مقاله ای در نشریه پزشكی چست اعلام كردند: افسردگی و اضطراب ، كیفیت زندگی مبتلایان به آسم را تا حد زیادی نامطلوب می كند.

نتیجه بررسی اخیر محققان در كانادا درباره بیش از 500 فرد بالغ مبتلا به آسم نشان می دهد : حدود یك سوم این بیماران دست كم به یكی از اختلالات روان دچارند كه در این میان اضطراب و افسردگی بیشترین شیوع را دارد.

به گفته كارشناسان ، افسردگی باعث می شود تا كنترل آسم به سختی صورت گیرد و تعداد حملات آسم افزایش یابد