زنان كشاورز با خطر ابتلا به آسم در اثر تماس با آفت كش‌ها مواجه‌اند

تحقيقات نشان مي‌دهد زناني كه در مزارع كار مي‌كنند به دليل تماس مداوم با آفت كش‌ها بيشتر در معرض خطرابتلا به آسم آلرژيك هستند.


به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، پژوهشگران انستيتو ملي علوم بهداشت محيط زيست تماس با آفت‌كش‌ها و ساير موارد مربوط به مشاغل را به عنوان فاكتورهاي خطرزاي بروز آسم در بيش از 25 هزار زن كشاورز در شمال كارولينا و لووا ارزيابي كردند.


نتايج اين بررسي‌ها نشان داد به طور متوسط خطر بروز آسم آلرژيك در تمام زنان كشاورزي كه از آفت‌كش‌ها استفاده كرده يا آنها را مخلوط مي‌كنند، تا 50 درصد افزايش پيدا مي‌كند.


به گفته پژوهشگران حتي برخي از مواد آفت كش‌ كه مصرف آنها متداول تر است مانند مالاتيون به ميزان قابل توجهي خطر ابتلا به اين بيماري را تشديد مي‌كند.


نتايج اين تحقيقات در مجله «طب تنفسي و مراقبت‌هاي حياتي» به چاپ رسيده است.