از سوي يك پژوهشگر ايراني
تاثير سينوزيت در کنترل آسم کودکان بررسي شد

بررسي‌هاي يك پژوهشگر ايراني در خصوص تاثير سينوزيت و مشکلات تنفسي فوقاني در کنترل آسم کودکان نشان مي‌دهد: با كنترل علائم سيستم تنفسي فوقاني مي‌توان بيماري آسم را در كودكان كنترل كرد.

دکتر قمرتاج خان بابايي، فوق تخصص ريه کودکان از دانشگاه فرانسه كه در پژوهشي تاثير سينوزيت در کنترل آسم را بررسي كرده است به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران خاطرنشان كرد: آسم يک بيماري التهابي مزمن است که با ناي در ارتباط است. اين بيماري يکي از شايع‌ترين بيماري هايي است که در 20 سال گذشته به شدت افزايش يافته است.

وي گفت: اين بيماري داراي زمينه ژنتيکي نيز هست و عواملي چون آلودگي هوا، دود سيگار، ويروس ها، نگهداري حيوانات، استفاده از انواعي از شوينده ها و سينوزيت احتمال ابتلا به آن را در افرادي که داراي ساختار ژنتيکي اين بيماري هستند، تشديد مي‌كند.


وي ادامه داد: براي درمان آسم از دو نوع دارو استفاده مي شود که يک دسته از آنها به طور موقتي راه هاي تنگ هوايي را به طور کوتاه مدت باز مي کند و دسته ي ديگر التهاب راه هاي هوايي را برطرف مي کند.

دکتر خان بابايي با بيان اين كه در اين تحقيق براي اولين بار تاثير سينوزيت و مشکلات دستگاه تنفسي فوقاني مثل آبريزش بيني، خارش بيني ، ترشحات بيني، خلط در کنترل آسم کودکان بررسي شده است، خاطرنشان كرد: منظور از سيستم تنفسي فوقاني، حفره هاي بيني، حلق، نازوفارنکس، حفره دهان و بخشي از ناي است و ادامه ناي و نايژه ها و آل وئول ها و به طور کلي ريه جزو دستگاه تنفسي فوقاني محسوب مي شود.

دراين بررسي مشخص شد که گرچه بين اين دو بخش از نظر آناتوميکي تفاوت وجود دارد ولي بسياري از مشکلات و بيماري هاي دستگاه تنفسي فوقاني اثر مستقيمي بر دستگاه تنفسي تحتاني دارد.

دکتر خان بابايي با در نظر گرفتن اين موضوع و با بررسي بر روي 117 كودك و نوجوان 4 تا 18 ساله و نيز با در نظر قرار دادن زمينه بيماري هاي آلرژيک، درمان هاي انجام شده، نوع و درجه آسم، آنها را در سه گروه دسته بندي کرد. در گروه اول كودكاني که آسم آنها قابل کنترل است و در گروه دوم كودكاني که آسم آنها نيمه کنترل شده است و در گروه سوم کودکاني که بيماري آسم آنها کنترل نشده است قرار گرفتند.

به گفته وي پس از انجام تحقيقات و آزمايش‌هاي مختلف مشخص شد که 100 درصد افراد گروه سوم داراي علائم سينوزيت، آبريزش، خارش و ترشحات بيني هستند. همچنين بسته به نوع گازهاي تنفسي، علائم التهاب ناي نيز در افراد اين گروه مشاهده شد.

به عقيده اين پژوهشگر، اگر علائم سيستم تنفسي فوقاني را کنترل کنيم مي توانيم بيماري آسم افراد را نيز تحت کنترل در آوريم.

وي تصريح كرد: در كودكان مبتلا به آسم بايد بيماري هاي سينوزيتي آنها بررسي شده و درمان هاي خاص آن پيشنهاد شود.