با استفاده از نمونه‌هاي نفس بيمار می توان سرطان، آسم و ديگر بيماري‌ها را تشخيص داد.

محققان آمريكايي تحليلگر ليزري جديد ساخته‌اند كه مي‌تواند با استفاده از نمونه‌هاي نفس بيمار به پزشكان كمك كند سرطان، آسم و ديگر بيماري‌ها را تشخيص دهند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز ، اين وسيله با استفاده از چندين اينه نور را آنقدر به عقب و جلو حركت مي‌دهد تا اين نور به تمامي مولكولهايي كه يك بيمار در يك بازدم از ريه خارج كرده است، برخورد كند.

نتايج اين تحقيقات در نشريه اوپيتيك اكسپرس منتشر شده است.

اين تحليلگر ليرزي مي‌تواند به تشخيص آثار دقيق تركيباتي را رديابي كند كه مي‌توانند نشان از بيماري‌هاي مختلفي مانند سرطان، آسم ،ديابت و نارسايي كليه داشته باشند.

جون يه مجري اين تحقيقات از دانشگاه كلررادو گفت اين روش مي‌تواند بطور يكجا تصوير فراگيري از مولكولهاي بسيار گوناگوني كه در نفس انسان موجود هستند، ارايه دهد.

اين گروه كه از محققان موسسه ملي استاندارد و فناوري و دانشگاه تشكيل شده است، اين شيوه را ابداع كرده است.

بازدم انسان و حيوان نه تنها گازهايي كه بدن به آنها نياز ندارد مانند دي اكسيد كربن بلكه تركيبات ناشي از سوخت و ساز سلول‌ها را بيرون مي‌دهد.

تا امروز محققان بيش از يكهزار تركيب مختلف موجود در نفس انسان را شناسايي كرده اند.

برخي از اين تركيبات به عملكردهاي غيرطبيعي بدن اشاره دارند مثل بالا بودن سطح متيل آمين كه بر اثر بيماري‌هاي كبدي و كليوي اتفاق مي‌افتد ، آمونياك كه هنگام از كار افتادگي كليه‌ها توليد مي‌شود و يا استون كه بر اثر ديابت در بدن به وجود مي‌آيد، اشاره دارند.

افراد مبتلا به آسم مي‌توانند با نفس خود مقدار زيادي اكسيدنيتريك خارج كنند در حالي كه سيگاري‌ها ميزان زيادي مونوكسيد كربن توليد مي‌كنند.

سلول‌هاي سرطاني نيز بسيار بيش از سلول‌هاي سالم تركيباتي موسوم به تركيبات آلي فرار توليد مي‌كنند.

در سال ‪ ۲۰۰۶‬محققان دريافتند سگها را مي‌توان به گونه‌اي آموزش داد كه بادقت و صحت ‪ ۹۹‬درصدي بو كشيدن ، سرطان را در بيماران تشخيص دهند.

گروه يه از اين روش براي تحليل نفس چندين داوطلب استفاده كرد و دريافت كه مي‌توان آثار آمونياك، مونوكسيد كربن و متان را در نفس آنها شناسايي كرد.

اين داوطلبان بازدم خود را به درون يك محفظه اپتيك يعني فضايي بين دو آينه وارد كردند.

زماني كه يك نور ليزري پالس دار به اين فضا تابانده شد چندين بار منعكس شد و به تمامي مولكولهاي موجود در اين نمونه برخورد كرد و با دقت نتايج مورد نظر را ارايه داد.