اثر ورزش در پيشگيري از آسمشبكه خبر: ورزش، خطر ابتلا به آسم را در نوجوانان كاهش مي‌دهد.

به نوشته نشريه اروپايي تنفس، نوجواناني كه به طور منظم ورزش مي‌كنند، كمتر از ديگران در خطر بروز حملات آسم قرار دارند. نتيجه بررسي اخير پژوهشگران در آلمان درباره حدود 3000 نوجوان 16 تا 18 سال نشان مي‌دهد، احتمال بروز علايم بيماري آسم نظير خس‌خس سينه در نوجواناني كه دست كم هفته‌اي يك‌بار ورزش مي‌كنند، به مراتب كمتر از ديگران است. پژوهشگران علت اين امر را تمايل كمتر نوجوانان ورزشكار، به مصرف سيگار مي‌دانند. بررسي محققان حاكي است، استعمال دخانيات احتمال ابتلا به آسم را در نوجوانان تا 5/2 برابر افزايش مي‌دهد.