محققان دريافته‌اند که هواي آلوده به دود و بخار مي‌تواند نفس کشيدن را دشوار کند و چنانچه اين آلودگي در داخل اتاق يا هر فضاي بسته‌اي باشد، منجر به تشديد بيماري‌هاي ريوي در افراد بيمار مي‌شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، در يک بررسي که بر روي 148 فرد مبتلا به بيماري انسداد ريوي مزمن (copd) انجام شد، محققان دريافتند: در خانه افرادي که هواي نامطلوب و آلوده در جريان است، علائم بيماري بيشتري مشاهده مي شود.


همچنين آلودگي دود سيگار مهمترين عامل ايجاد کيفيت نامطلوب هوا تلقي مي‌شود و copd که شامل اتساع و بزرگي ناي و نيز برونشيت مزمن است، مستقيما به وسيله آلودگي ناشي از دود سيگار ايجاد مي‌شود.

مشاهدات نشان داد که بيشترين ميزان copd در افرادي که در تماس مستقيم با دود سيگار هستند، گزارش شده است. همچنين اين عامل موجب عدم تشخيص به موقع copd در افراد مبتلا مي‌شود.

به گفته اين محققان؛ تحقيقات بيشتري در اين زمينه لازم است.