رحمت الله مسعودی فرید در گفت و گو با برنا افزود: با توجه به معلولیت هایی که می تواند حاصل ازدواج فامیلی و تولد کودک در چنین خانواده هایی باشد آگاهی دادن به مردم درباره انجام مشاوره ژنتیک بسیار لازم و ضروری است.

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اینکه تنها 15 درصد مراجعان مشاوره ژنتیک به آزمایش های گران نیاز دارند، اظهار داشت : مردم تصور می کنند مشاوره ژنتیک خدمتی گران است و شاید این تصور یکی از دلایل عدم پیگیری و مراجعه افراد به مراکز مشاوره ژنتیک است.

فرید همچنین از کمک های مالی سازمان بهزیستی به افرادی که بضاعت مالی ندارند تصریح کرد : سازمان به افراد بی بضاعتی که نیازمند مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های گران قیمت هستند، کمک مالی می کند.

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی یادآور شد: رویکرد این سازمان افزایش تعداد مراکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی و حمایت از افراد برای انجام مشاوره ژنتیک است.

وی در پایان تصریح کرد: 70 درصد مراجعان به مراکز مشاوره ژنتیک افرادی هستند که ازدواج فامیلی داشته اند.