معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران به جوانان توصيه كرد:
10 روز قبل از آزمايش ازدواج داروهاي «آرام‌بخش»و «كدئين‌دار» مصرف نكنيد

مصرف داروهاي آرام‌بخش و كدئين‌دار ، 10 روز قبل از آزمايش ازدواج ممنوع اعلام شده است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به آخرين مقررات مربوط به آزمايش اعتياد مزدوجين اعلام كرد: مصرف برخي داروها پيش از آزمايش‌ ازدواج در جواب آن اختلال ايجاد مي‌كند، لذا آزمايش‌دهندگان 10 روز قبل از آزمايش بايد از مصرف اين داروها خودداري كنند.

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران، اين داروها را شامل «استامينوفن كدئين»، «آسپرين كدئين»، «پرومتازين»، «هيدروكسي زين»، «رانيتيدين» و «ديكلوفناك» دانسته است.