رييس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت:
لحاظ آزمايش hiv در آزمايش‌هاي قبل از ازدواج مبناي علمي و اخلاقي ندارد
آزمايش ايدز بايد با رضايت باشد نه اجباري


رييس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت درباره اجباري شدن آزمايش hiv/ايدز در آزمايش‌هاي قبل از ازدواج گفت: اقدام به اين امر مبناي علمي، اخلاقي و توجيه اقتصادي ندارد.

دكتر محمد مهدي گويا در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، تاكيد كرد: آزمايش hiv /ايدز بايد با رضايت باشد نه اجباري. انجام اين آزمايش بايد با مشاوره انجام شود. هر فردي مي‌تواند به مراكز مربوطه مراجعه كرده، مشاوره‌هاي لازم را دريافت و به انجام آزمايش اقدام كند.

به گفته وي، اجباري شدن آزمايش hiv /ايدز سبب مي‌شود به نتيجه‌اي كه مي‌خواهيم دست نيابيم؛ هر چند در كشورهايي كه همه گيري اين عفونت از مرز 5 درصد كل افراد جامعه گذشته، انجام اين آزمايش را به عنوان يك روش كنترلي پيشنهاد مي‌كنند اما اقدام اين كشورها عمدتا به دليل مسايل ديگر است. اين در حالي است كه در كشوري مانند ايران كمتر از يك هزارم زنان باردار به عفونت hiv /ايدز مبتلا مي‌شوند. بنابراين اجباري شدن آزمايش ايدز در آزمايش‌هاي قبل از ازدواج به هيچ عنوان علمي نيست.

گويا با اشاره به تعداد بسيار اندك انتقال عفونت انتقال hiv/ايدز از مادر به کودک در ايران، ادامه داد: در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، تعداد كودكاني كه از طريق مادر به اين عفونت مبتلا شده‌اند بسيار اندك است؛ اما مساله اساسي آن است كه مراقبت كودك مبتلا به ايدز بسيار مراقبت دشوارتر از يك فرد بالغ است.

رييس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت ادامه داد: اگر تعداد اين كودكان زياد شود مشكل بزرگي ايجاد مي‌شود، اما اطمينان دارم با برنامه‌هايي كه اكنون در سطح كشور اجرا مي‌شود مي‌توان از بروز چنين مشكلي جلوگيري كرد. به عنوان مثال اگر كيفيت مراقبت‌هاي قبل از ازدواج و قبل از بارداري روز به روز ارتقا يابد نبايد افزايش چشمگيري در كودكان مبتلا به اين عفونت داشته باشيم. در مجموع بايد بدانيم هزينه‌هاي نگهداري و مراقبت از كودك مبتلا به hiv/ايدز چندين برابر هزينه يك فرد بالغ است.