خبرگزاري زنان: يك فوق‌تخصص نازايي گفت: «امكان باروري يا ناباروري مردان و زنان بايد قبل از ازدواج با انجام آزمايش مشخص شود و زوج‌ها بايد با اطلاع از اين موضوع ازدواج كنند تا بعدا موجب طلاق و دشمني در خانواده‌ها نشود.» ابوطالب صارمي افزود: «يكي از مشكلاتي كه خانواده‌ها با آن مواجه هستند بي‌اطلاعي از باروري يا ناباروري خود يا همسرشان در زمان ازدواج است و به اين ترتيب برخي از آنها بعد از چند سال كه براي بارداري اقدام مي‌كنند متوجه اين مساله مي‌شوند كه امكان باروري ندارند و اين آغاز كشمكش و درگيري در خانواده و نهايتا طلاق است.» وي ادامه داد: «براي پيشگيري از اين مساله راه‌حل اين است كه زوج‌ها قبل از ازدواج از امكان باروري خود و همسرشان مطلع شوند. اين كار با انجام چند آزمايش ساده براي مرد و زن و با هزينه بسيار كم قابل‌انجام است. مردان از نظر نطفه و زنان از نظر هورمون و وضع رحم و تخمدان با سونوگرافي آزمايش مي‌شوند.» صارمي گفت: «مساله ديگر غربالگري بعد ازدواج و قبل از بچه‌دار شدن است. زوج‌ها مي‌توانند با انجام آزمايش‌هاي مختلف ژنتيك، خون و بعد از آن با آزمايش كشت pgd يا كاشت جنين قبل از بارداري از سلامت جنين و نوزاد خود مطمئن شوند و از تولد فرزند ناقص و هزينه‌هاي سنگين نگهداري آن براي خانواده و دولت پيشگيري كنند.»

هفته نامه سلامت

مانیتورینگ تخمک گذاری
مانیتورینگ تخمک گذاری
Pgd يا تشخيص پيش از لانه گزيني جنين
Pgd يا تشخيص پيش از لانه گزيني جنين