توصيه‌هايي براي درمان "آرتريت"
چه تمريناتي براي بهبود "التهاب مفاصل" مفيد هستند؟

به توصيه پزشكان فعاليت بدني كه بخش مهمي از برنامه كنترل آرتريت (التهاب مفاصل) است مي‌تواند به بهبود درد و انعطاف پذيري بهتر مفاصل كمك كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا به نقل از سايت اينترنتي مديكال تودي نيوز، مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا چند تمرين موثر و سبك را توصيه مي‌كند كه بدون فشار آوردن به مفاصل به بهبود وضعيت و كارايي آنها كمك مي‌كنند. اين تمرينات عبارتند از:

گروه اول تمرينات ايروبيك شامل شنا، دوچرخه سواري، ايروبيك در آب، پياده روي سريع و باغباني هستند.

گروه دوم تمريناتي هستند كه موجب كشيدگي عضلات مي‌شوند و وزنه برداري از آن جمله است.

و بالاخره گروه سوم تمريناتي هستند كه به حفظ تعادل كمك مي‌كنند و شامل حركات ورزش رزمي «تاي چي»، راه رفتن از پشت و يا ايستادن روي يك پا هستند.