سلامتيران: دانشمندان سوئد در پژوهش جديدي که در نشريه روان درماني و روان‌ تني منتشر شده، مي‌گويند كه استرس و فشار كار سنگين و زياد همچنين كنترل اندك روي درآمدها، احتمال ابتلا به آرتريت روماتوئيد را تشديد مي‌كند. به گزارش ساينس‌ديلي، فضاي شغلي كارمندان مي‌تواند تا اندازه‌اي در ابتلاي آنها به عارضه آرتريت روماتوئيد نقش داشته باشد. در تحقيقات دانشمندان انستيتو كارولينسكا از مدت‌ها پيش معلوم شده كه فاكتورهاي محيطي از قبيل سيگار كشيدن و مصرف نوشيدني‌هاي الكلي به علاوه وراثت خطر ابتلا به اين بيماري را افزايش مي‌دهند.