دانشمندان سوئدي اعلام كردند:
فضاي شغلي در بروز عارضه آرتريت روماتوئيد موثر است


دانشمندان سوئدي اعلام كردند: فضاي شغلي كارمندان مي‌تواند تا اندازه‌اي در ابتلاي آنها به عارضه آرتريت روماتوئيد نقش داشته باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، نتايج تحقيقات دانشمندان انستيتو كارولينسكا در استكهلم از مدتها پيش معلوم شده بود كه فاكتورهاي محيطي از قبيل سيگار كشيدن و مصرف نوشيدني‌هاي الكلي بعلاوه وراثت خطر ابتلا به اين بيماري را افزايش مي‌دهند.

در پژوهش جديد كه در نشريه روان درماني و روان تني منتشر شده، پژوهشگران خاطرنشان كرده‌اند كه استرس و فشار كار سنگين و زياد همچنين كنترل اندك روي درآمدها، احتمال ابتلا به آرتريت روماتوئيد را تشديد مي‌كند.

محققان اصلي در مطالعه فوق، اين بار كار رواني را با عنوان «ناحيه پايين تصميم گيري» توصيف كرده‌اند.

آنها مي‌گويند: ما به وجود روابط آشكاري بين اين بيماري و مشاغلي كه در آنها كارمند نمي‌تواند وضعيت خود را كنترل كند پي برده‌ايم.

شرح اين تحقيق در سمينار انستيتو كارولينسكا ارائه شده است.