سلامتيران: توزيع چربي در بدن زناني که مبتلا به آرتريت روماتوييد هستند، به خصوص در زناني که وزن طبيعي دارند، در مقايسه با مرداني که مبتلا به آرتريت روماتوييد هستند و يا زناني که اين مشکل را ندارند،تغيير مي‌کند.به گزارش رويترز، همچنين زنان مبتلا به آرتريت روماتوييد بيشتر احتمال دارد تا توده عضلاني خود را از دست بدهند. اين نتايج حاصل از تحقيق دانشمندان دانشگاه جان هاپکينز است. اين محققان 189 مرد و زن مبتلا به آرتريت روماتوييد را با 189 نفر گروه کنترل مقايسه کردند. اين آزمون نشان داد زنان مبتلا به آرتريت روماتوييد به‌طور قابل‌توجهي بيشتر احتمال دارد تا دچار از دست دادن توده عضلاني و افزايش چربي بدن شوند. اما اين مشکلات در مرداني که به آرتريت روماتوييد مبتلا بودند و در گروه شاهد ديده نشد. طبق اين تحقيقات، تفاوت در وضعيت و شکل بدني در بيماراني که وزن طبيعي داشتند و شاخص توده بدني در آنها طبيعي بود، بسيار روشن‌تر بود. تغيير شکل ظاهري بدن به طور قابل توجهي با تعدادي از عوامل از جمله افزايش تغيير شکل مفاصل، ناتواني‌هاي شديد، افزايش مواد التهاب‌زا و عوامل درمان ارتباط دارد. به گفته محققان توزيع غيرطبيعي چربي در بدن زنان مبتلا به آرتريت روماتوييد بيشتر است به خصوص کساني که وزن غيرطبيعي دارند