دکتر اميرعلي سهراب‌پور/متخصص بيماري‌هاي داخلي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران
سرما و رطوبت باعث روماتيسم مي‌شوند؟

يکي از باورهاي اشتباه در بين مردم ما، اين است که سرما، رطوبت و خيس‌شدن لباس و بدن در روزهاي سرد باراني، باعث ابتلا به روماتيسم افرادي که زمينه قبلي ابتلا را نداشته‌اند و کاملا سالم بوده‌اند، مي‌شود. اين باور کاملا غيرعلمي است...


روماتيسم مجموعه‌اي از بيماري‌هاست که بيشتر به علت اختلال در كاركرد سيستم ايمني بدن ايجاد مي‌شود. گاهي هم افراد مبتلا به روماتيسم يا دردهاي مفصلي، در هواي سرد يا باراني، از بيشتر‌شدن دردشان گله مي‌کنند و معتقدند که خيس ماندن لباس و بدن آنها و سرماي هوا، علت اصلي تشديد دردهايشان است.

بر اساس نتايج مطالعه‌هاي علمي، محققان به اين نتيجه رسيده‌اند سرما و رطوبت ارتباط مستقيمي با افزايش دردهاي روماتيسمي ندارند. در واقع فشار هوا با سرماي هوا پايين مي‌آيد و همين کم‌شدن فشار هوا، مهم‌ترين عامل تشديد اين دردها به شمار مي‌رود. 15 سال پيش، يک پروفسور تعدادي از بيماران روماتيسمي را مورد بررسي قرار داد. به اين ترتيب که عده‌اي از آنها را براي مدتي داخل اتاقي در بالاي يک برج نگه داشت و عده‌ ديگري را هم در زيرزمين. جالب اينکه هيچ يک از اين 2 گروه از آب و هواي بيرون خبر نداشتند اما در نهايت گروهي که در ارتفاع بالاتر بودند، نسبت به گروهي که در زيرزمين اقامت داشتند، از درد بيشتري شکايت‌کردند. از آنجا که فشار هوا در ارتفاعات، پايين‌تر است، بنابراين با اين آزمايش، مشخص شد پايين آمدن فشار هوا باعث تشديد دردهاي روماتيسمي مي‌شود و سرما و رطوبت ارتباط مستقيمي با ايجاد يا افزايش اين نوع دردها ندارند.

از طرف ديگر، خود سرما و رطوبت هم علت اصلي ابتلا به سرماخوردگي نيستند، اگر اين باور اشتباه واقعيت داشت، مردم ساکن در مناطق سرد يا مرطوب بايد مدام سرما مي‌خوردند. حقيقت اين است که فقط آلرژي‌ها در اثر سرما و رطوبت کمي تشديد مي‌شود. يعني آلرژي کساني که سينوزيت‌هاي آلرژيک دارند، ممکن است در اثر قرار گرفتن در هواي سرد يا مرطوب، تشديد شود و فکر کنند که سرما خورده‌اند. البته گاهي عفونت هم به اين ناراحتي‌هاي آلرژيک اضافه مي‌شود و در اين صورت ابتلا به عفونت دستگاه تنفسي فوقاني يا همان سرماخوردگي هم دور از انتظار نخواهد بود.