کلینیک اینترنتی؛ روماتیسم مفصلی
ایران صدا: هر کسی می تواند به این بیماری دچار شود، اما به نظر می رسد که این بیماری در زنان شایعتر باشد. این بیماری معمولاً در میانسالی شروع شده و در سنین پیری شایعتر است. اما کودکان و جوانان نیز ممکن است به آن مبتلا شوند.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر جمشيدي متخصص روماتولوژي,

پزشکان روشهای زیادی جهت درمان این بیماری دارند. اهداف درمان شامل موارد ذیل است تسکین و کاهش درد، کاهش تورم، کاهش یا توقف روند تخریب مفاصل، کمک به ایجاد احساس بهتر در فرد و حفظ فعالیت او می باشد.
- برنامه درمان می تواند شامل موارد زیر باشد: آموزش بیمار، برخورد و اقدامات صحیح...
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=693503

و

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=671812