قرارگرفتن در معرض نوع خاصي از آلودگي هوا، احتمال ابتلا به روماتيسم مفصلي را افزايش مي‌دهد...

به گزارش ياهونيوز، براساس تحقيقاتي که روي بيش از 2 هزار مبتلاي به روماتيسم مفصلي و بيش از 93 هزار نفر فرد غيرمبتلا در کشورهاي آمريکا و سوئد انجام شده است، قرارگرفتن در معرض گازهايي نظير دي‌اکسيدسولفور و نيتروژن يا اکسيدنيتروژن با افزايش 7 تا 11 درصدي احتمال ابتلا به روماتيسم مفصلي، مرتبط است. نکته جالب اينکه ريسک ابتلا به اين نوع بيماري مفصلي در افرادي که تحصيلات دانشگاهي ندارند، بيشتر از کساني است که حداقل حضور در پشت ميز دانشگاه‌ها را تجربه کرده‌اند. براساس اين نتايج، افرادي که جايگاه اجتماعي- اقتصادي مناسب‌تري دارند، اغلب در خانه‌هايي زندگي مي‌کنند که درجه نفوذ هواي آلوده بيرون به داخل آنها، بسيار پايين است.