آرتریت روماتوئید احتمال افسردگی را افزایش می دهد

نتایج تحقیقات نشان می دهد، بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بیش از دیگران با خطر ابتلا به افسردگی روبه رو هستند و این امر احتمال خطر مرگ را افزایش می دهد.

به گزارش خراسان ؛ محققان طی تحقیقی ۱۹ساله روی ۵۳۰داوطلب بیمار با میانگین ۶۰سال دریافتند بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید که دچار افسردگی بودند، زودتر فوت کردند. طی تحقیقات مشخص شد افسردگی خطر مرگ مردان مبتلا را نسبت به زنان دوبرابر افزایش می دهد.آرتریت روماتوئید با درد، ورم و نارسایی عملکرد مفصل ها همراه است و از آن جا که ابتلا به افسردگی در طولانی شدن روند بهبود بیماری نقش دارد، بیماران روماتوئید باید این موضوع را با پزشک خود درمیان بگذارند.