يافته‌هاي پژوهشگران ايراني نشان داد:
عوارض جبران ناپذير مصرف بي رويه آب‌هاي معدني در بيماران قلبي كليوي

نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد: مصرف بيش از حد آب معدني درافراد به ويژه بيماران قلبي و کليوي عوارض جبران ناپذيري در پي دارد.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) علوم پزشکي تهران، جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشکي تهران، اين باور اغلب مردم را که چون تصور مي کنند آب معدني يک ماده طبيعي است، پس مصرف آن خطري ندارد، اقدام به مصرف بي رويه آن مي‌كنند مورد بررسي قرار دادند.

در نتايج اين بررسي آمده است بعضي افراد از آب هاي معدني به عنوان درمان بيماري هاي مختلف به خصوص بيماري هاي داخلي و پوستي استفاده مي کنند در حالي كه بايد توجه داشت که وجود ترکيبات و املاح مختلف در اين آب ها مي تواند مشکل آفرين باشد.

طبق يافته هاي اين پژوهش، مصرف بي رويه آب معدني در افراد مختلف بويژه بيماران با مشکلات قلبي و کليوي مي تواند باعث بروز عوارض جبران ناپذيري شود و حتي ممکن است افراد سالم را نيز با مشکل مواجه كند.