آب لوله‌کشی تهران درآینده‌ای نه چندان دور غیرقابل آشامیدن می‌شود
http://www.khabaronline.ir/news-76480.aspx