براي کاهش استرس آب‌انار بنوشيد

ديلي‌ميل: به گفته محققان، آب‌انار مي‌تواند استرس‌هاي کاري را از شما دور کند. برخي از کارمندان که در محل کار دچار استرس‌هاي شديد مي‌شوند يا از نظر قلبي مشکلاتي دارند با نوشيدن آب‌انار مي‌توانند روزهاي کم‌دردسرتري را بگذرانند.

در تحقيقاتي که پژوهشگران اخيرا در انگلستان انجام داده?اند مشخص شد يک گروه از داوطلبان طي مدت 2 هفته هر روز 500 ميلي‌ليتر آب‌انار خوردند و در ابتدا و انتهاي دوره آزمايش، ضربان قلبشان اندازه‌گيري شد. اين گروه سپس به سوالاتي درباره احساسشان درباره کار و رابطه‌شان با ساير همکاران پاسخ دادند.

بررسي نتايج نظرسنجي نشان داد تقريبا تمام داوطلبان بيان کرده بودند انگيزه بيشتر و استرس کمتري براي کار دارند و به‌ندرت عصبي مي‌شوند.

اين تحقيقات از اين نظر داراي اهميت است که تعداد کساني که تحت فشارهاي عصبي، دچار بيماري‌هاي مختلف مي‌شوند رو به افزايش است و کمتر راهي براي درمان اين موضوع پيش‌بيني شده است. تنها در انگلستان از هر 5 کارمند يک نفر در طول سال به‌خاطر استرس‌هاي کاري دچار بيماري خفيف يا جدي شده است.