آب انگور منبع غني از آنتي اکسيدان است

بررسي‌هاي جديد در دانشگاه گلاسگو اسکاتلند نشان داده است آب انگور به‌ خصوص از نوع قرمز آن مقدار بسيار زيادتري از يک آنتي اکسيدان موسوم به پلي فنول را به نسبت ميوه‌هاي ديگر داراست.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مرکزي، آنتي اکسيدان‌ها ترکيباتي هستند که در ميوه‌ها و سبزي‌ها يافت مي‌شوند و نقش محافظتي را از بدن انسان در برابر آسيب‌هاي راديکال‌هاي آزاد بازي مي‌کنند.

راديکال‌هاي آزاد تركيبات سمي در بدن انسان هستند که با بعضي از بيماري‌ها مانند سرطان و ديابت مرتبط هستند.

آب انگور قرمز شامل بيشترين پلي فنول است و به دنبال آن آب سيب و آب قره قاط ( نوعي ميوه از خانواده ي توت) قرار دارند. اين در حالي است که آب پرتقال در انتهاي اين ليست قرار مي‌گيرد.